Rozvíjej svůj talent v chemii a vědě mimo školu

30.10.2023

Jak můžeš na střední prohloubit své znalosti chemie nebo proniknout do vědy? Ve škole ti dají základ, ale pokud hledáš něco, kde pronikneš do hloubky oboru a naučíš se novým věcem, je třeba hledat jinde. Jaké možnosti jsou v Česku nebo na Slovensku?

Jak můžeš na střední prohloubit své znalosti chemie nebo proniknout do vědy?
Jak můžeš na střední prohloubit své znalosti chemie nebo proniknout do vědy?
  1. Chemická olympiáda

Hlavní hráč zodpovědný za generace chemiků u nás. I já jsem díky ní chemii vystudovala. 

Úlohy jsou rozdělené do kategorií podle ročníků A je pro nejstarší studenty. Kategorie E také, ale pro chemické průmyslovky. Ta se liší obvykle tím, že má praktickou část delší. Poté jsou kategorie B, C a D (pro nejmladší na základních školách). První začínáte školním kolem, každá kategorie má svá témata, která musíte nastudovat, abyste uspěli a soutěžíte s ostatními studenty poté i v krajském kole. Kategorie A a E mají také národní kolo, kde několik nejlepších studentů bude ještě následně soutěžit o účast na mezinárodní chemické olympiádě.

Pro účastníky národního kola je automatická odměna - účast na Běstvině - 14 dní v létě zaměřených na chemii (společně s účastníky biologické olympiády), kteří mají biologický program). Pro mladší probíhá tzv. Běstvinka hned po skončení velké Běstviny, kde se potkáte i se mnou.

Důležité je, že dnes jsou všechny vědecké obory propojené, a v biologické olympiádě najdete plno témat z biochemie. Dejte jí šanci :)

2. KSICHT 

Název projektu je zkratka pro Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou.

Až vyřešíte jednu sadu úloh, odešlete řešení, tak nazpět dostanete hodnocení a další úlohy. To celkově 4x v ročníku. Pro nejlepší řešitele čeká odměna - závěrečné soustředění na PřF UK s autory projektu. Opět potkáte podobné lidi jako jste vy. Tím myslím nás nadšence, kteří rádi řešíme zapeklité chemické úlohy :D.

3. ViBuCh

Opět se jedná o zkratku pro název Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky. Tvoří ho skupina nadšenců v mém milovaném Brně.

Budete řešit chemické úlohy, které zasíláte a hodnotí je autoři. Součástí je také týdenní soustředění na PřF MUNI pro nejlepší řešitele. 

4. Newton

Program Newton na PřF UPOL je jedinečná možnost dojíždět na vysokou školu a studovat s místními studenty a doptávat se a diskutovat s profesory. Pokud máte možnost dojíždět do Olomouce, tuto jedinečnou příležitost doporučuji.

Choď na VŠ přednášky a semináře, udělej z nich zkoušky a zápočty a pokud nastoupíš do Olomouce, tak ti předměty hned uznají! Kéž by to bylo v době, kdy jsem byla na střední já :)

5. Můj YouTube kanál Olinium

Je to reklama na mou vlastní práci. Dělám ji ale pro vás, kdo chcete chemii projít a pochopit. Na mém YouTube budeš soutěžit jen se sebou. S tím, jak se budeš posouvat ve svých znalostech a pochopení chemie. Můžeš se doma naučit obrovskou část oboru, pokud budeš dost motivovaná/ý.

6. Středoškolská odborná činnost SOČ

Vypracuj odbornou práci pod vedením svého učitele/odborníka z praxe/vědeckého pracovníka v akademické sféře. Stanov si hypotézu s pomocí svého vedoucího práce, nastuduj téma, vymysli experiment, proveď ho a vyvoď závěr. Poté sepiš práci a obhaj ji před odbornou komisí.

Pro mne byla sočka jednou z nej zkušeností na střední škole. Bez ní bych asi neměla představu, co obnáší vědecká práce. Našla jsem si ale skvělého vedoucího díky projektu Badatel, o kterém mluvím níže. V současnosti se snažím sočce vrátit, co mi dala. Proto se se mnou můžete potkat v Olomouckém kraji v komisi pro chem/bio a příbuzné obory a podle potřeby také v některých okresních kolech. Nejčastěji v Prostějově nebo Přerově.

7. Otevřená věda

Staň se na rok vědkyní/vědcem ve výzkumném týmu. Najdi si stáž na Akademii věd a přihlaš se, třeba vyberou zrovna tebe! Na konci projektu budeš prezentovat svůj výzkum s ostatními stážisty. Nic ti taky nebrání, aby ses s projektem účastnil/a SOČ. O projektu Otevřené vědy jsem se bavila také na mém podcastu - Standa byl kdysi účastníkem a dnes vede tři studenty.

8. Projekt Badatel

Zapoj se do výzkumného projektu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je to můj srdeční projekt, protože jsem měla skvělého vedoucího (ahoj Honzo) a i kvůli němu jsem poté v Olomouci studovala. Opět využij skvělé příležitosti účastnit se SOČ, konference pro Badatele nebo jejich letní školy. Úplně náhodou vám sem dám video projektu, kde uvidíte mladou nadšenou Oli, která vás nabádá, abyste si také vybrali svůj projekt. :D

9. Chemiklání

Jednodenní soutěž týmů. Setkáte se všichni v Pardubicích a budete řešit teoretické otázky z chemie na čas. 

10. Jaké mají možnosti slovenští studenti?

Na Slovensku máte také chemickou olympiádu. Můžete řešit úlohy v korenspondenčním semináři organizovaném prirodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Nezapomeňte na důležitou věc. Pokud hledáte výzkumný tým, kde byste se chtěli zapojit, ale v rámci projektů jste neuspěli, nebojte se vyhledávat na vlastní pěst. Mnoho laboratoří je nakloněno tomu, že povedou studenta. Nenechte se odradit od svého snu :)

Tento přehled soutěží, korespondenčních seminářů nebo vědeckých iniciativ v Česku i na Slovensku se snažím průběžně doplňovat. Pokud zde nějaký projekt chybí, napiš mi.

Nezapomínejte na jednu důležitou věc. I když se nebudete účastnit žádných vědeckých projektů nebo soutěží, tak to neznamená, že z vás nebudou skvělí chemici/vědci. 

Olympiády a soutěže nejsou nutnou podmínkou úspěšného studia na vysoké škole a skvělé kariéry.
Olympiády a soutěže nejsou nutnou podmínkou úspěšného studia na vysoké škole a skvělé kariéry.